WEB360DO.VN DMCA

Tài liệu này cung cấp cho bạn (người truy cập và sử dụng website) chính sách liên quan đến bảo mật và quyền riêng tư của bạn

DMCA

Web360do.vn - Chính sách DMCA
Web360do.vn tuân thủ 17 USC § 512 và Đạo luật bản quyền kỹ thuật số thiên niên kỷ ("DMCA"). Chính sách của chúng tôi là phản hồi bất kỳ thông báo vi phạm nào và thực hiện hành động phù hợp theo Đạo luật bản quyền kỹ thuật số thiên niên kỷ ("DMCA") và các luật sở hữu trí tuệ hiện hành khác.
Nếu tài liệu có bản quyền của bạn đã được đăng trên Web360do.vn hoặc nếu các liên kết đến tài liệu có bản quyền của bạn được trả về thông qua công cụ tìm kiếm của chúng tôi và bạn muốn xoá tài liệu này, bạn phải cung cấp một thông báo bằng văn bản để biết chi tiết các thông tin được liệt kê trong phần sau. Xin lưu ý rằng bạn sẽ phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại (bao gồm chi phí và phí luật sư) nếu bạn cung cấp thông tin sai trái trên trang của chúng tôi vi phạm quyền tác giả của bạn. Chúng tôi đề nghị trước tiên bạn nên liên hệ với một luật sư để được trợ giúp pháp lý về vấn đề này.
Các yếu tố sau phải được bao gồm trong khiếu nại vi phạm bản quyền của bạn: 
Cung cấp bằng chứng của người được ủy quyền hành động thay mặt cho chủ sở hữu độc quyền bị cáo buộc vi phạm. 
Cung cấp đầy đủ thông tin liên lạc để chúng tôi có thể liên lạc với bạn. Bạn cũng phải bao gồm địa chỉ email hợp lệ. 
Bạn phải xác định đầy đủ chi tiết về tác phẩm có bản quyền đã tuyên bố đã bị vi phạm và bao gồm ít nhất một cụm từ tìm kiếm trong đó tài liệu xuất hiện trong kết quả tìm kiếm Web360do.vn. 
Một tuyên bố rằng bên khiếu nại có tin tưởng rằng việc sử dụng tài liệu theo cách bị khiếu nại không được chủ bản quyền, đại lý hoặc pháp luật của chủ bản quyền cho phép.
Một tuyên bố rằng thông tin trong thông báo là chính xác và dưới hình phạt của tội khai man, rằng bên khiếu nại được ủy quyền hành động thay mặt chủ sở hữu độc quyền được cho là bị vi phạm. 
Phải được người có thẩm quyền ký tên để hành động thay mặt chủ sở hữu độc quyền được cho là bị vi phạm.
Gửi thông báo vi phạm tại:  mail@web360do.vn

Liên hệ tư vấn Trần Minh Tuấn
Nhắn tin
Liên hệ tư vấn Huỳnh Ngọc Quận
Nhắn tin
Liên hệ tư vấn Minh Tú
Nhắn tin

, . : 60