THIẾT KẾ WEB | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ WEB360DO

https://www.web360do.com


Dịch Vụ Chăm Sóc Web, Quản Trị Website

Dịch Vụ Chăm Sóc Web, Quản Trị Website

Tiết Kiệm Thời Gian . Tri Ân Giảm Giá 10% . Tối Ưu SEO Onpage

Dịch vụ chăm sóc Website
Dịch Vụ Chăm Sóc Web, Quản Trị Website

Báo giá dịch vụ chăm sóc web & quản trị web
 
CHĂM SÓC WEBSITE GÓI CƠ BẢN GÓI NÂNG CAO GÓI CHUYÊN NGHIỆP GÓI CAO CẤP
Giá tháng 700.000đ 1.500.000đ 3.000.000đ 5.000.000đ
Tối ưu SEO Onpage ? x x x x
Số sản phẩm, tin tức ? 30 60 120 250
Thời gian cập nhật  ? 24h 12h 6h 3h
Báo cáo sau khi cập nhật ? x x x x
Xem thống kê web 24/24 ? x x x x
Thêm từ khóa cho trang ? x x x x
Tri ân giảm giá 10% ? x x x x
Hợp đồng tối thiểu ? 4 tháng 3 tháng 3 tháng 3 tháng

Tác giả bài viết: Trần Minh Tuấn