2
tong dai
Ten mien
Lok domain
Module sử dụng trong việc giới thiệu các phòng khách sạn đồng thời cho phép khách đặt phòng online. Danh sách các đơn đặt phòng có thể xử lý online hoặc qua email vô cùng thuận tiện..
Lên phía trên
Hướng dẫn quản trị module hotels booking
Câu hỏi:
Hướng dẫn quản trị module hotels booking
Trả lời:
Hướng dẫn quản trị module hotels booking
Video hướng dẩn sử dụng module booking
  
Chat Zalo Chat Facebook Liên hệ ngay: 0903.177.877