2
tong dai
Ten mien
Lok domain
Cấu hình module Bất động sản cho phép website sử dụng những tính năng phù hợp cho nhu cầu kinh doanh phù hợp thay vì phải kích hoạt hết hoặc thiếu các tính năng cần thiết cho web.
Lên phía trên
Quản lý module bất động sản
Câu hỏi:
Quản lý module bất động sản
Trả lời:

Các chức năng chính

 • Khu vực quản trị
  • Thêm bất động sản
  • Quản lý loại bất động sản
  • Quản lý tiện ích
  • Quản lý giảm giá
  • Nhóm bất động sản
  • Quản lý đánh giá
  • Quản lý đặt bất động sản
  • Đơn vị tiền tệ
  • Cáu hình nội dung
  • Cấu hình
 • Khu vực site
  • Hiển thị danh sách bất động sản (dạng lưới, dạng danh sách,…)
  • Xem chi tiết bất động sản
  • Xem danh sách bất động sản theo loại bất động sản
  • Xem danh sách bất động sản theo khu vực
  • Xem chi tiết bất động sản
  • Tìm kiếm bất động sản
  • Thành viên quản lý bất động sản
   • Danh sách bất động sản
   • Thêm bất động sản


 • Các block
  • Block tìm kiếm bất động sản
  • Block bất động sản mới
  • Block bất động sản nổi bật
  • Block khu vực
  • Block thành viên

 
Chat Zalo Chat Facebook Liên hệ ngay: 0903.177.877