2
tong dai
Ten mien
Lok domain
Quản lý tab là quản lý các tab được cấu hình cho phép hiển thị ngoài site trong phần xem chi tiết của từng sản phẩm..
Lên phía trên
Quản lý tab sản phẩm
Câu hỏi:
Quản lý tab
Trả lời:

Quản lý tab là quản lý các tab được cấu hình cho phép hiển thị ngoài site trong phần xem chi tiết của từng sản phẩm.

quan ly tab
  1. Cho phép sửa xóa các tab hiện có.
  2. Thêm tab mới theo theo từng nội dung tùy chọn.

Hình ảnh hiển thị tab khi xem chi tiết sản phẩm ở ngoài site.

quan ly tab 1
Chat Zalo Chat Facebook Liên hệ ngay: 0903.177.877