2
tong dai
Ten mien
Lok domain
Cho dù cách nào thì người dùng cũng phải biết chút kiến thức về code thì menu mới hiển thị như ý muốn..
Lên phía trên
Thêm khối menu
Câu hỏi:
Thêm khối menu
Trả lời:

Lấy menu tự động từ tên các chuyên mục, module

 

Xem & sửa khối

nukeviet4:admin:huong dan su dung module menu xem sua khoi
 

Tạo menu tự do

nukeviet4:admin:huong dan su dung module menu them menu tu do0
 

Hiển thị khối menu lên website

nukeviet4:admin:huong dan su dung module menu hien thi khoi menu len website
 
Chat Zalo Chat Facebook Liên hệ ngay: 0903.177.877