2
tong dai
Ten mien
Lok domain
Module quảng cáo là một tiệt ích quản lý chuyên nghiệp các quản cáo trên website. Bao gồm quản quảng cáo, các vị trí quảng cáo, đếm số lượt click lên mỗi quảng cáo, ….
Lên phía trên
Khối quảng cáo
Câu hỏi:
Khối quảng cáo
Trả lời:

Khối quảng cáo nhằm phân loại dạng quảng cáo như: dịnh dạng, vị trí, kích thước, ngôn ngữ sẽ hiển thị, … Bạn có thể xem và sửa lại khối quảng cáo

Chú ý: Nội dung của 1 khối hiển thị cả theo ngôn ngữ được cấu hình, nên nếu 1 khối quảng cáo bạn muốn cấu hình mối ngôn ngữ 1 kiểu sẽ cần tạo ra 2 hay nhiều khối theo ngôn ngữ và cấu hình việc hiển thị ở giao diện ngoài site.

Lên phía trên
Thêm khối quảng cáo
Câu hỏi:
Thêm khối quảng cáo
Trả lời:

Ngoài một số khối quảng cáo đã có, bạn có thể tạo thêm nhóm cho các quảng cáo mới

 • Tiêu đề
 • Kích thước quảng cáo
 • Ngôn ngữ
 • Kiểu thể hiện
 • Loại quảng cáo
 • Kiểu file được upload: tùy chọn giữa ảnh và flash
 • Nhóm thành viên được đăng quảng cáo ngoài site: tính năng này mới được bổ sung khi nhóm thành viên được quyền đăng quảng cáo
 • Thời gian mỗi quảng cáo được hiển thị
 • Giới thiệu về Khối

Khi bạn phân quyền nhóm thành viên được đăng quảng cáo thì ngoài site ở tại module quảng cáo bạn sẽ có phần upload hiện lên cho bạn upload theo cấu hình khối quảng cáo mà bạn thiết lập trong trang quản trị module quảng cáo

 

them quang cao site

Ngoài ra bạn cũng có thể xem thông số thống kê quảng cáo ở tab bên cạnh của hình trên

Lên phía trên
Quảng cáo
Câu hỏi:
Quảng cáo
Trả lời:

Quảng cáo

Hiển thị danh sách tất cả các quảng cáo

 

Lên phía trên
Thêm quảng cáo
Câu hỏi:
Thêm quảng cáo
Trả lời:

Thêm quảng cáo

them quang cao
Lên phía trên
Hiển thị quảng cáo lên website
Câu hỏi:
Hiển thị quảng cáo lên website
Trả lời:

Để đưa quảng cáo hiển thị lên website. Bằng cách thêm block quảng cáo vào vị trí thích hợp, quảng cáo sẽ tự động hiển thị tại vị trí quy định. Xem Cách thêm block để biết chi tiết cách thêm.

 1. Xem trang chủ rồi bật kéo thả block
 2. Chọn một vị trí block nào đó trên websiet sau đó thêm block
 3. Xuất hiện form thiết lập quảng cáo. Ta chọn module quảng cáo
 4. chọn loại quảng cáo
 5. chọn quảng cáo
nbat tat keo tha block

Để biết quản cáo đã được bao nhiêu click chúng ta vào như hình sau

Chat Zalo Chat Facebook Liên hệ ngay: 0903.177.877