2
tong dai
Ten mien
Lok domain
Câu hỏi bảo mật.
Lên phía trên
Câu hỏi bảo mật
Câu hỏi:
Câu hỏi bảo mật
Trả lời:
  • Tài khoản > Câu hỏi bản mật
  • Câu hỏi bảo mật sẽ được hiển thị khi khách đăng ký. Tại thời điểm khách đắng ký, họ sẽ được chọn một trong số các câu hỏi mà bạn đưa ra.
  • Trong trường hợp họ quên mật khẩu và các thông tin đăng ký khác, họ có thể xin cấp lại mật khẩu nếu khai báo đúng câu hỏi bảo mật đã chọn.

Để cá nhân hóa website của bạn nếu website của bạn thuộc một chủ đề nhất định. Bạn có thể thay đổi các câu hỏi bảo mật này cho phù hợp.

Ví dụ website về  thể thao thì có thể hỏi: “Bạn thích môn thể thao nào nhất?”. Hoặc website chuyên về lịch sử thì có thể hỏi: “Đảo nào có diện tích lớn nhất tại quàn đảo Trường Sa của Việt Nam?“.

Bạn nên khuyến khích người đăng ký trả lời câu hỏi bí mật viết không dấu và viết liền, bởi nếu họ không viết chính xác tuyệt đối thì việc xin cấp lại mật khẩu có thể không thành công.

Chat Zalo Chat Facebook Liên hệ ngay: 0903.177.877